Týniště – Bytové domy

Studie proveditelnosti řeší umístění bytových domů na místě stávajících průmyslových hal v Týništi nad Orlicí.
Navržené domy hmotově navazují na sousední bytovou zástavbu, jejich objem roste se vzdáleností od ulice Turkova směrem k potoku a obchvatu města. Zalomení fasád domů vycházející z historické parcelace a měřítka předešlých staveb zdrobňuje jejich objem a vytváří útulnější uzavřenější prostor vnitrobloku.
Parkování je odděleno potokem a parkem podél protějšího břehu a bezprostřední okolí domů je ponecháno pobytovým sdíleným plochám.
Místo: Turkova, Týniště nad Orlicí
Klient: Soukromý investor
Autoři: Klára Houštecká, Blanka Houštecká
Spoluautor: Anna Piskáčková
Studie proveditelnosti: 03/2019

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top