O nás

Ing. arch. Blanka Maco, Dis.
Autorizace ČKA 4979
 
Studovala jsem Fakultu architektury ČVUT
v Praze v ateliérech Michala Kuzemenského
a Ondřeje Císlera a studium jsem ukončila
v roce 2017 s vyznamenáním. V rámci studia architektury jsem absolvovala semestr na Politecnico di Milano.
V předešlém studiu jsem se věnovala oděvu na Střední průmyslové škole oděvní a Vyšší odborné škole oděvního návrhářství v Praze se stáží na Tampere College ve Finsku.
V roce 2014 jsem pracovala v ateliéru Domyjinak a v roce 2018 jsem absolvovala krátkou stáž v ateliéru Pavla Hniličky.
Již v průběhu studia jsem získala pracovní zkušenosti v oboru a hned po jeho dokončení jsem se vydala vlastní profesní cestou a pracovala na vlastních zakázkách.
Od roku 2015 jsem členkou komise pro rozvoj města, územní plánování a památkovou péči v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi.
Autorizaci A1 České komory architektů jsem získala v roce 2020 a v současnosti se nadále věnuji architektuře. V ateliéru pracuji převážně na architektonických a urbanistických studiích.
Ing. arch. Klára Urie, MBA
Autorizace ČKA 5344
 
V roce 2014 jsem ukončila studium na Fakultě stavební ČVUT, obor Architektura a Urbanismus s vyznamenáním. 
V průběhu studia jsem se začala věnovat vlastní praxi a během magisterského studia jsem pracovala pro mezinárodní developerskou kancelář Pearwood.
Od roku 2014 jsem byla členkou komise pro rozvoj města, územní plánování a památkovou péči v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi a v roce 2019 jsem se stala architektkou města.
V roce 2015 jsem nastoupila na pozici urban designer v australské urbanistické firmě Ethos Urban pod vedením Christophera Proctra a své působení jsem zde ukončila v roce 2018 jako senior urban designer. 
V letech 2018 - 2020 jsem studovala General Business na City University of Seattle.
V roce 2022 jsem získala autorizaci A1 a 
v současné době se nadále věnuji architektuře, urbanismu a působím jako architektka města.

Spolupráce

Ing. arch., Mgr. et Mgr. Anna Piskáčková
Bc. Milan Čáslavský
Ing. arch. Jakub Kopecký
Bc. Tadeáš Sladkovský
Ing. arch. Markéta Valentová