Polyfunkční domy Mýtka | Stará Boleslav

Architektonická studie řeší návrh lokálního centra města v jeho severní části v podobě náměstí, které je vymezeno dvěma polyfunkčními domy s obchody a službami v parteru. Náměstí by mělo sloužit celé rezidenční lokalitě jako místo k setkávání a trávení volného času, místo pro malé trhy nebo různé komunitní aktivity. Mělo by mít neformální pobytový charakter a mělo by se stát jedním z významných orientačních bodů obytné čtvrti.
Smíšená typologie obou domů bude mimo množství menších obchodů, kaváren a restaurace obsahovat i školku, co-workové centrum, fitcentrum, další kancelářské prostory a byty.
Místo: Táhlá Josefa Truhláře, Stará Boleslav
Klient: UNISTAV Invest, s.r.o.
Autoři: Blanka Maco, Klára Houštecká
Studie: 04 / 2023

Hmoty obou domů jsou dané urbanistickou studií a výškovou regulací území. Oba bloky vymezují dvě trojpodlažní křídla kolmá k ulici Táhlá, objemem navazující na protilehlý soubor bytových domů. Mezi
křídly jsou budovy jednopodlažní se střešními terasami. Domy vytváří pevnou uliční frontu částečně přestřešenou konstrukcí balkonů a střídáním výšek bloky člení v menším měřítku. Členění je dále zvýrazněno ustoupením nižší části budovy a barevností fasády. Stejným způsobem jsou členěné i vnější fasády trojpodlažních křídel.
Podélné fasády vymezující náměstí jsou členěné na tři části. Středové barevně odlišené části jsou ustoupené a rozšiřují tak pobytový střed náměstí. Balkóny nad středovou částí jsou naopak rozšířené do náměstí a přestřešují tak větší plochu před hlavními vstupy do domů. Zároveň bytům uprostřed náměstí nabízí vyšší komfort a podporují trojdílné členění fasády.
V přízemí jsou po celém obvodu domů navržené velké výlohy se vstupy do obchodů, k recepcím a další občanské vybavenosti. Aktivní parter s množstvím menších obchodních ploch, jejich mix a otevřenost podporují život na náměstí a přispívají k jeho obytné kvalitě.
V parteru je kladen důraz na architektonický detail. V přízemí jsou omítané fasády domů profilované a výlohy rámují šambrány, které jsou stejně jako sokl domů opatřené vrstvou laku. Fasádní lak chrání namáhané části a zároveň architektonické prvky zvýrazňuje. Ve druhém a třetím podlaží jsou okna do bytů a kanceláří francouzská, také zvýrazněná lakovanými šambránami.
Výrazný prvek fasády tvoří sloupy předsazené před balkóny. Jsou k nim kotvena zábradlí s výpletem z nerezové sítě, plechová zábradlí dělící balkóny jednotlivých bytů a kazety s textilními roletami. Součástí sloupků jsou i vodící lišty stínících rolet. Kazety pohledově ukončují betonové konstrukce balkónů, jsou doplněné okapovým profilem a tvoří tak římsy jednotlivých podlaží. Všechny tyto prvky jsou barevně sladěné
s fasádou, která kombinuje odstíny tmavě zelené a béžové.
Východní a západní stranu náměstí vymezují navržené budovy, severně a jižně je prostor ohraničen rozměrnými květníky osázenými travinami a keři. Květníky jsou rámovány nízkými betonovými zídkami s dřevěnými sedáky, které tvoří lavičky. Uprostřed je vymezená dřevěná pobytová plocha s kovovými židlemi a stolky, kterou stíní čtyři vzrostlé stromy. Mezi touto plochou a květníky je v severní části umístěná fontána, v jižní části pítko. Zbytek plochy náměstí je dlážděn mozaikou z růžových a bílých mramorových kostek.
Chodníky kolem domů jsou dlážděné malými betonovými kostkami s cihlovou vazbou. V ulici Táhlá je široký chodník s lavičkami, stojany na kola a prostory pro předzahrádky kaváren doplněn alejí stromů, severně a východně obklopuje domy pás zeleně se vzrostlými stromy.
Mezi západním blokem a školou je navržené parkoviště, další parkovací stání jsou umístěna v ulici Táhlá a několik stání navazuje na parkoviště severně sousedící budovy Lidlu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top