Hala | Brandýs nad Labem

Navržená hala bude sloužit převážně jako tělocvična pro žáky základní a mateřské školy Palachova. Zároveň ale bude využívána širší veřejností a bude poskytovat zázemí pro činnost dalších sportovních oddílů, pro pořádání turnajů, koncertů, divadel a dalších kulturních a společenských akcí města. Jde tedy spíše o multifunkční halu, která bude pro město významnou stavbou a investicí.
Místo: Palachova, Brandýs nad Labem
Klient: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Autoři: Blanka Maco, Klára Houštecká
Studie: 07 / 2020

Místo určené pro výstavbu haly se nachází na okraji městské památkové zóny při příjezdu do centra Brandýsa po Zápské ulici. Nyní se zde nachází malý zanedbaný a nevyužitý park, který je obklopený rušným provozem dopravní křižovatky, železniční trati, přejezdu a vlakové zastávky a přilehlého parkoviště. Prostor pro pěší zde téměř není řešený. Umístěním haly část parku a alej stromů směřující k panské zahradě zámku zanikne. Návrh novostavby a úprava jejího okolí se tedy musí vypořádat s řadou problémů a najít řešení k vytvoření přehledné urbanistické koncepce s aktivním parterem a vhodnou stavbou v sousedství historické budovy základní školy z roku 1905.
Ulice Palachova vedoucí od haly do centra města by se měla stát přehlednou pěší zónou prostupnou jejím středem podél stávající aleje vzrostlých stromů. Mezi nově vysazené stromy na opačné straně ulice, které nahradí část stromů pokácených, bude umístěno 37 parkovacích stání. Ta jsou navržená podél zvýšeného soklu haly a budou využívána převážně pouze k vyzvedávání dětí nebo v době pořádání sportovních a kulturních akcí. Zaniklou alej stromů nahradí nové stromy podél ulice Zápská a ve zbylé ploše parku bude zachováno co největší množství stromů stávajících. Travnatou plochu nahradí dlažba, park se stane prostupným a pod korunami stromů budou umístěné lavičky. Hala bude v úrovni parteru otevřená prosklenou fasádou a tak bude možné z parku pozorovat dění uvnitř a zároveň se park a koruny stromů stanou součástí interiéru.
Ze severní strany budovy vznikne malý předprostor vymezený vstupní částí haly a stávající přístavbou učeben školy sloužící jako místo pro setkání a rozptylová plocha. Na něm jsou umístěné další tři stromy a před oběma budovami také lavičky.
Objem budovy byl předurčený závaznými regulacemi a v návrhu tedy šlo spíše o její vzhled a způsob propojení s okolím. Hala doplňuje blok budov neorenesanční školy a její přístavbu učeben s částečně omítanou a částečně oplechovanou fasádou. Záměrem bylo vytvořit vzhled budovy přiměřený její primární funkci tělocvičny, ale zároveň dostatečně reprezentativní pro společenské příležitosti města. Fasáda svým členěním a částečně i materiálově navazuje na novou přístavbu učeben, ale plechovou krytinu tvoří měděný maloformátový obklad. Ten svou strukturou i barvou navazuje na střešní krytiny okolních domů, které jsou ze vzdálenějších pohledů výrazně exponované. Zároveň se jedná o klasický materiál odpovídající umístění v památkové zóně, který vydrží desítky let bez údržby a svým stárnutím získává ušlechtilou patinu a větší hloubku. Okolní stromy v těsné blízkosti budovy dokreslují fasádu a nepravidelným propouštěním světla a vrháním stínu získává krytina další rozměr. Prosklená část parteru pak nabízí pohled do tělocvičny i foyer a otevírá tak budovu veřejnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top