Centrální dopravní terminál Jihlava

Nádraží je víc, než multimodální uzel různých dopravních prostředků. Je to vitální součást města, jedno z nejdynamičtějších míst, amalgám lidí a aktivit.

 

Místo     
Klient      
Autor  
Spolupráce
Projekt 

CDT Jihlava

Jihlava
Město Jihlava
Blanka Houštecká
Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka 
2017 urbanisticko-architektonická studie
2. místo v architektonické soutěži

Cílem projektu je výstavba nového moderního dopravního terminálu, který vytvoří podmínky pro zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a který obyvatelům krajského města Jihlavy a všem ostatním cestujícím usnadní využití a vzájemné přestupy mezi vlakovou dopravou, linkovou autobusovou dopravou a městskou hromadnou dopravou. Tento nový přestupní terminál vznikne v místě stávajícího vlakového nádraží Jihlava město, k němuž bude přesunuto stávající autobusové nádraží. Vlakové nádraží Jihlava město by se v budoucnu mělo stát hlavním vlakovým nádražím pro osobní přepravu v Jihlavě a bude napojeno na plánovanou vysokorychlostní trať Praha - Brno. Součástí výstavby terminálu bude rovněž jeho odpovídající napojení na pěší, cyklistickou a individuální automobilovou dopravu včetně vybudování parkovacích ploch. V návaznosti na tento projekt připravuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace rozsáhlou modernizaci kolejiště ŽST Jihlava město. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top