Rozšíření hřbitova | Stará Boleslav

Studie řeší rozšíření hřbitova o kolumbárium, pietní místo a obřadní prostor. Průhledné oplocení do parkového prostoru urnového háje střídá vysoká ohradní zeď obřadního prostoru a kolumbária a jsou tak tvořena místa s různou pietní atmosférou.
Místo: Josefa Truhláře, Stará Boleslav
Klient: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Autoři: Blanka Houštecká, Klára Houštecká
Studie: 09 / 2018

   O hřbitově

Z ulice Josefa Truhláře se vchází do nové části hřbitova, která je
založena jako urnový háj s rozptylovou loučkou. Do starší části hřbitova
se odtud prochází kamennou bránou. V severovýchodním rohu je hřbitovní
kaple, uprostřed centrální cesty hřbitovní kříž s Kristem.
Hřbitov ve Staré Boleslavi byl založen před rokem 1878 za severním
okrajem města. Kolem roku 1903 tento hřbitov doplnila hř bitovní kaple
a vstupní brána, jejichž autorem byl architekt Kamil Hilbert. Hlavní
klenák portálu na vstupní bráně ozdobila pískovcová hlava Krista od
sochaře Čeňka Vosmíka z roku 1903. Nad hlavou Krista je znázorněn
výrazný nimbus, v dolní části reliéfu jsou vytesána řecká písmena alfa
a omega.
Kaple byla opravena spolu s okolím a nově otevřena v roce 2011. Její
interiér doplnily restaurované obřadní svícny ze starého pohřebního
mobiliáře kaple blahoslaveného Podivena a kříž darovaný Maticí
staroboleslavskou.

    Návrh

Typ oplocení, které umožňuje průhled do urnového háje byl zvolen na
základě “referenda”, které v Boleslavi proběhlo před dvěma lety
s návrhy od pana architekta Límana.
Parkový prostor urnového háje tedy zůstává pohledově přístupný
a je tak umožněn i průhled na historickou bránu v ose vstupu, které
ponecháváme svou dominanci.
Otevřené ale zůstává pouze průčelí hřbitova. Prostor vymezený pro
pietní místo a obřady a boční zeď, ve které je umístěno kolumbárium,
navazují na stávající ohradní zdi hřbitova.
Zeď s kolumbáriem je odsazena od hranice pozemku a je tak vytvořena
pěší cesta směrem k ulici Třebízského. V severním rohu kolumbária je
dále navržen nový vstup.
Pietní místo doplňuje pravidelný rastr bříz s lehkou světlou a vysoko
nasazenou korunou pokrývající celý prostor. Místo je tak lehce
“zastřešeno” korunami stromů, které mu dávají menší měřítko a působí
klidněji.
Naopak obřadní prostor je vymezen prostými zdmi a otevírá se k nebi.
Je doplněn betonovými lavicemi, nástěnnou kašnou umístěnou v zadní
části (obdobně jako svěcená voda v kostelech) a stolcem pro vystavení
urny.
Podélný prostor kolumbária odděluje a doplňuje cypřišové stromořadí,
které zjemňuje silný výraz a monumentalitu lineárního uspořádání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top