Hlavní náměstí | Krnov

Architektonicko - urbanistická soutěž o návrh Hlavního náměstí v Krnově, který přinese do historického jádra kvalitní městský veřejný prostor, definuje novou zástavbu nebo parkové úpravy. Zájmem vyhlašovatele je zvýšit atraktivitu náměstí jak pro občany města, tak pro návštěvníky. 
Místo: Hlavní náměstí, Krnov
Klient: Město Krnov
Autoři: Blanka Houštecká, Klára Houštecká
Studie: 09 / 2018
 
Soutěž: ocenění ve druhém kole soutěže

Navrácení hodnot nejdůležitějšímu veřejnému prostoru Krnova jsme hledali v návaznosti na historické stopy jádra města. V návrhu redefinujeme hlavní - Radniční náměstí, Horní náměstí a Jahelný koutek. Určujeme jim nový charakter, měřítko, tvar, nové využití.

Hlavní prostor formálního charakteru tvoří Radniční náměstí s dominantní věží radnice a je určeno pro důležité městské události a veřejná setkání. Diagonálně je propojeno s Horním náměstím, místem pro trhy, setkávání nebo odpočinkovým předprostorem kulturního centra. Jahelný koutek doplňuje obě náměstí komornějším charakterem. Nové špalíčky jsou navrženy s ohledem na charakter stávající zástavby. Blok domů vymezující severní hranici náměstí je čtyřpodlažní, ponechává radnici svou dominanci a zároveň vymezuje pevnou hranu náměstí proti jižní uliční frontě. Kulturní centrum je dvoupodlažní a je tvarované v návaznosti na historicky cennou architekturu.

Obě polyfunkční budovy podporuji svým využitím rozmanitost prostředí, hustotu a promísení městských funkcí. Severní blok je určen pro obchody, služby, kavárny a restaurace, pro kancelářské prostory a co-work centrum a zároveň pro bydlení. Poloveřejný prostor vnitrobloku pak tvoří další sdílené místo pro obyvatele domu i pro jeho návštěvníky. Kulturní centrum spadající do závěrečné etapy kompletní výstavby zahrnuje sál pro pořádání společenských akcí, komunitní centrum s kulturní a vzdělávací funkcí a knihovnu.

Úprava stávajících veřejných prostranství reaguje na nově zvolenou funkční
náplň navržených budov a svými charakterem odráží jejich budoucí využití.
Prostor před obchodním domem je doplňen o dřevěnou pergolu s popínavou
zelení, vytvářející místo pro setkávání a společenské akce. Severně odsud je
navržen remízek hustě vysázených stromů na mlatovém povrchu, nabízející
prostor pro odpočinek. Remízek zároveň vytváří pozadí víceúčelového
prostoru, nacházejícího se severně od dnešního náměstí. Této části dominuje fontána, představující hlavní vodní prvek. Po pravé straně fontány je navrženo místo pro pořádání venkovních koncertů, svatebních obřadů a jiných akcí vyžadujících formálnější charakter. Prostor je vymezen zavěšenými svítidly a je ukončen (v případě pořádání akcí) rozebírateným pódiem, tvořeným poskládanými lavičkami rozmístěnými v okolí fontány. Zároveň jsou zde umístěna venkovní přemístitelná sedátka, poskytující variabilitu využívání prostoru.

Dopravní řešení zachovává stávající koncepci, navrhuje pěší zónu v oblasti Horního náměstí a dopravu v klidu umisťuje výhradně mimo plochy obou náměstí. 

Při vymezování objemových hmot byl kladen důraz na uzavřenost jednotlivých náměstí a jasné vymezení prostorů, které jim dodává přehlednost a čitelnost, podporuje orientaci a pocit jednotného příjemného prostředí. Také je pro nás zásadní hustota centra města i architektonické ztvárnění nových domů, a proto dáváme v některých momentech přednost vyšší zástavbě před některými průhledy. Cenné průhledy jsou tedy zachovány vždy z bližšího veřejného prostoru, ne však skrz celé území.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top